dissabte, 7 de febrer de 2009

Rètols linds. 010. ConymanConyman
Lloc: Barcelona
Fotografia: Xab
Data: 2009