dimecres, 27 de maig de 2009

Remember of Trobarasca Disseny & Birres

Encara que ja fa temps que vam celebrar la III Trobarasca, hem recuperat la imatge gràfica que vam fer servir per a la seva convocatòria i anar animant als organitzadors de la propera trobada perquè vagin dissenyant la línia gràfica corresponent.