dimarts, 12 de juliol de 2011

Estem urbanarts

Els pobles, les ciutats, els carrers en general, són plens d'art. D'art espontani, d'art elaborat, d'art permanent, d'art efímer...
Moltes manifestacions artístiques al carrer són fetes amb matèries i materials molt bàsics. La trepa i el gràfit en són dos dels millors exemples en aquest sentit.
La trepa és una plantilla, de metall, cartró o qualsevol material rígid, habitualment de fabricació casolana, que conté un dibuix retallat o perforat que ens permet reproduir-lo aplicant pols de color o aerosol.
El grafit és la producció d'imatges i missatges, fets habitualment amb aerosol.
Sense confondre les bretolades fetes fora de lloc, tant la trepa com el grafit, són manifestacions artístiques que, en ocasions tenen resultats excepcionals.
Si camineu pel carrer i a més de caminar, mireu, i si a més de mirar, veieu, doncs descobrireu autèntiques joies i obres d'art fetes amb aquests antics sistemes de reproducció i producció gràfica.
Camineu, mireu i veure-ho i viure-ho art al carrer.