dimecres, 10 de desembre de 2008

PictoGames

La transgressió ha estat des de sempre un recurs habitual de la comunicació visual. Grafistes i publicistes s'han valgut sistemàticament de la deformació de la realitat per fer arribar el seu missatge per la via més directa, i sobretot, més efectiva, recorrent en ocasions a una mirada irònica, i en d'altres, directament provocativa. Amb l'efecte sorpresa com a bandera, tota manipulació d'aquesta realitat obté com a resultat una capacitat d'impacte en el receptor molt més elevat, provocant, en el millor dels casos, la reflexió, i en d'altres, simplement un somriure de complicitat. En ocasions, l'èxit d'aquesta transgressió està en la subtilesa. Són senzillament petits jocs gràfics que distorsionen la veritat del missatge que esperem rebre i transformen el seu significat, ja sigui aquest de caire polític, social, o es tracti d'un simple divertiment expressiu.
Aquest és l'objectiu de la sèrie PictoGames, que estrenem avui. Un recull d'imatges "irreals" que ens mostren més d'una cara i que conviden que cadascú decideixi amb quina se sent més identificat. Tècniques diverses i llenguatges variats amb la única pretensió d'oferir també diferents significats.
Juguem?